Gestió de les emocions

Una bona gestió de les emocions és clau per treballar l’empatia, controlar la ràbia i les pors, aprofundir en la relació amb els altres i millorar l’autoestima. També és bàsica per motivar-se i obtenir uns aprenentatges sòlids.