Creativitat

Metodologies com les caixes de recerca fomenten l’aprenentatge vivencial, el treball en equip, la curiositat, la creativitat i el pensament crític. A l’escola, a més, l’art i la música formen part del dia a dia dels infants.