Sensibilitat artística

Afavorim la creativitat com a eina transversal que els ajudarà a entendre i gaudir de la vida amb sensibilitat.