Creativitat

T’emportes un pensament creatiu i obert a partir de la sensibilització i el coneixement de la música i l’art plàstic. I també del gust per la lectura i la escriptura, la curiositat científica i el raonament matemàtic.