Comunicació

Un nivell lingüístic en català, castellà i anglès que afavoreix una comunicació arreu sense complexos.