SEGUIM CONNECTATS!

Què estem fent a l’escola Els Arcs durant els dies de confinament?

Durant aquestes setmanes, els tutors i tutores de l’escola mantenen un contacte amb totes les famílies i fan un seguiment el més acurat possible de cada alumne. També els professors de les diverses matèries han anat proposant tasques per fer, retornant-ne les correccions i també han començat a fer trobades on-line amb el grup classe.

Amb l’ajuda de la tecnologia, hem fet ja les reunions de coordinació de tutoria de cada curs, la de caps de departament, les de l’equip directiu i fins i tot estem fent les de coordinació amb les directores de les nostres primàries. Anem seguint tots els temes que van sorgint i treballem perquè l’escola continuï funcionant.

Hem pogut tancar la 2a avaluació. Els tutors han fet arribar a les famílies, via mail, els informes amb les notes i ja hem iniciat la 3a avaluació. 

Durant el període de Setmana Santa hem acordat no posar feina addicional. Els alumnes poden acabar tasques pendents, i els que han de recuperar alguna matèria han de preparar els continguts que els ha demanat cada professor. 

També, des de l’àrea de llengua s’han recomanat lectures interessants per a tots els alumnes.

Després de Pasqua reprendrem el trimestre i seguirem amb la feina de cada curs. Utilitzarem els mitjans digitals habituals i farem trobades on-line de les diferents matèries. Pot ser un bon moment per resoldre dubtes, per fer aclariments de nous continguts i per retrobar-nos amb els companys del grup classe.

Aquesta és una situació difícil per a tothom i volem agrair tot l’esforç que les famílies esteu fent des de casa. I molt especialment volem destacar la implicació dels nostres alumnes en les propostes de l’escola. Els animem a seguir endavant amb el compromís i la responsabilitat que aquesta situació requereix. 

El període de confinament de les escoles encara no té una data de finalització clara, per tant haurem d’esperar les instruccions que ens vinguin des del Departament d’Educació. Tan aviat com tinguem alguna informació ferma, ho comunicarem al web.

Tot això passarà i ens tornarem a veure!

Seguim actius i connectats!